Registreerimine.

Registreeri ennast koolitusele!OÜ ROOLKõikide väljade täitmine on kohustuslik (välja arvatud valikmenüüd, millest tuleb valida soovitav(ad))! Kui mõni väljadest on täitmata, siis registreerimine ebaõnnestub.
Eesnimi:
Perenimi:
E-mail:
Telefon:
Kategooria:
A - mootorratas;
B - auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha pole rohkem kui 8 istekohta; sama auto koos haagisega, kui autorongi registrimass ei ületa 3500 kg ja haagise registrimass ei ületa veduki tühimassi;
C1 - auto mille registrimass on üle 3500 kg, kuid ei ületa 7500 kg ja mis on ette nähtud veoste veoks; sama auto koos kerhaagisega;
Koolituse algus:


Copyright © Aqaris Consult OÜ 2006-2007, All Rights Reserved.
Köodulehe esitluseks ja sisu haldamiseks kasutatakse Aqaris CMS-i/Website runs and content managed on Aqaris CMS.