E-õpe

 

   

Koostöös Teooria.ee e-õppekeskkonnaga pakub autokool Rool ka e-õpet.

E-õppe eeliseks on paindlikkus, kuna saate ise valida õppimise aja ja koha. Kogu liiklusteooria kursuse jooksul tuleb e-õppes osalejatel autokoolis käia vaid kolmes aktiivõppetunnis. E-õpe sobib nii neile, kellel kooli, töö või pere tõttu on raske leida aega autokooli loengutes käimiseks, kui ka neile, kes eelistavad õppida iseseisvalt ja omas tempos.

Samas on teil endiselt olemas Rooli autokooli teooriaõpetaja tugi  – vajadusel saate oma õpetajalt veebikeskkonnas nõu küsida.

E-õppesse saab registreeruda nii meie autokooli kodulehel, kui ka Teooria.ee kodulehel.

B-kategooria kursus e-õppes sisaldab:

- Teooria.ee õppekeskkonna kasutamisõigust kolmeks kuuks,

- kolme aktiivõppetundi autokoolis (3 x 1,5 h),

- teooriaõpetaja tuge,

- 30 sõidutundi (45 min).

Kursuse jooksul läbitakse ka esmaabikoolitus.

Sõidutundide toimumisajad saab igaüks kokku leppida vastavalt oma isikule ajakavale.

A-kategooria kursus toimub kahes vormis: esmaõppena ja täiendusõppena. Täiendusõpe on mõeldud juhtidele, kellel on juba olemas autojuhiluba.

A-kategooria kursus e-õppes sisaldab:

- Teooria.ee õppekeskkonna kasutamisõigust kaheks  kuuks,

- esmaõppes kolme klassitundi autokoolis (3 x 1,5 h) ja täiendusõppes ühte klassitundi,

- teooriaõpetaja tuge,

- esmaõppes 12 sõidutundi ja täiendusõppes 10 sõidutundi (45 min).

 

Teooria.ee õppekeskkond ja -korraldus

Teooria.ee õppematerjal on jagatud temaatilisteks osadeks ehk mooduliteks. Igast moodulist leiate lisaks videoloengutele lisamaterjalid (näiteks Maanteeameti õppevideod, parkimise 3D-õppevideod, liiklusmärkide interaktiivsed slaidid jpm).

Oma teadmisi saate kontrollida vastuste ja selgitustega liiklustestide ning interaktiivsete õppekaartide abil. Ristmikel liiklemiseks saate valmistuda, kui vaatate ristmike 3D-animatsioone, mis matkivad päris ristmikke Eesti linnades. Õpetaja ja autokooliga suhtlemiseks on keskkonnas olemas eraldi foorumid. Samuti on õppekeskkonnas õppetööpäevik, kust saate jälgida oma edasiminekut, ja sõidupäevik, kus saate pidada arvet oma sõidutundide üle.

Järgmisesse moodulisse saate edasi siis, kui olete vaadanud läbi kõik vastava mooduli e-tunnid, käinud klassitunnis, lahendanud ära vahetesti ning teooriaõpetaja on teid edasi lubanud. E-kursus lõpeb proovieksamiga. Pärast proovieksami edukat sooritamist on aeg teha autokooli teooriaeksam

Copyright © Aqaris Consult OÜ 2006-2007, All Rights Reserved.
K÷odulehe esitluseks ja sisu haldamiseks kasutatakse Aqaris CMS-i/Website runs and content managed on Aqaris CMS.