Ületulek teisest autokoolist.

Kui te soovite teisest autokoolist tulla üle meie autokooli ,siis on vaja esitada  järgmised dokumendid:

Endisest autokoolist tõend kursustel osalemise kohta.

Koopia õpingukaardist.

Med. kursuse läbimise tunnistus.(kui on läbitud.)

Kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend.

Isikut tõendav dokument.

1-foto.

Kontaktinfo: Toomas Siimson

tel.5272172

 

Copyright © Aqaris Consult OÜ 2006-2007, All Rights Reserved.
K÷odulehe esitluseks ja sisu haldamiseks kasutatakse Aqaris CMS-i/Website runs and content managed on Aqaris CMS.