Lõppastmekoolitus.

Autokool Rool viib läbi lõppastmekoolitust vastavalt nõudlusele.

Koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.Libedasõit toimub Vana-Võidu libedarajal.

Kursustel läbime riikliku õppekava.

Registreeri ennast lõppastmekoolitusele.

Copyright © Aqaris Consult OÜ 2006-2007, All Rights Reserved.
Kodulehe esitluseks ja sisu haldamiseks kasutatakse Aqaris CMS-i/Website runs and content managed on Aqaris CMS.